• دفاع مشروع برای حفظ جان‌ها

     

    در روزهای قیام در موارد متعددی شاهد بودیم که شهروندان در برابر تهاجم مسلحانه‌ی نیروهای سپاه، دست به دفاع مشروع زده‌اند.

    در قیام ایران علاوه بر تظاهرات، و سر دادن شعارهایی در نفی خامنه‌ای و تمامیت نظام ولایت فقیه که به طور معمول به رودررویی تظاهرکنندگان با نیروهای سرکوب منتهی می‌شود، در برخی موارد شاهد بروز مقاومت مسلحانه از جانب مردم نیز بودیم.
    مقاومت مسلحانه از جانب شهروندان در برابر نیروهای سپاه، این پیام را به نظام ولایت فقیه می‌دهد که جامعه از این شهامت و توانمندی عملی برخوردار شده است که در برابر سرکوب عریان، حق دفاع از خود را اعمال می‌کند.