• سیستان و بلوچستان زیر خط فقر

     

    شهریاری گفت: حدود ۸۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.


    ۸۰ درصد زیر خط فقر

    حسین‌علی شهریاری «نماینده» زاهدان در «مجلس» تصریح کرد که حدود ۸۰ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر قرار دارند. او یادآوری کرد که «مجلس» برای خروج مردم از زیر خط فقر ناتوان است.
    شهریاری به روستاها و حاشیه‌ی شهرهای استان اشاره کرد و افرود: «اغلب روستانشینان و ساکنان حاشیه شهرهای استان سیستان و بلوچستان زیرخط فقر هستند».