در روزهای قیام در موارد متعددی شاهد بودیم که شهروندان در برابر تهاجم مسلحانه‌ی نیروهای سپاه، دست به دفاع مشروع زده‌اند.

در قیام ایران علاوه بر تظاهرات، و سر دادن شعارهایی در نفی خامنه‌ای و تمامیت نظام ولایت فقیه که به طور معمول به رودررویی تظاهرکنندگان با نیروهای سرکوب منتهی می‌شود، در برخی موارد شاهد بروز مقاومت مسلحانه از جانب مردم نیز بودیم.
مقاومت مسلحانه از جانب شهروندان در برابر نیروهای سپاه، این پیام را به نظام ولایت فقیه می‌دهد که جامعه از این شهامت و توانمندی عملی برخوردار شده است که در برابر سرکوب عریان، حق دفاع از خود را اعمال می‌کند.

نمونه‌هایی از این مقاومت مسلحانه‌ها در منطقه کوت‌عبدالله اهواز از طرف هم‌میهنان اهوازی و لر دیده شد؛ دفاع مشروعی که در نهایت منجر به کشته شدن تعدادی از پاسداران مهاجم شد. [کوت‌عبدالله؛ نفی ولایت فقیه و شکست سپاه]
در نمونه‌یی دیگر، شاهد مقاومت مسلحانه جوانان بختیاری در کوی مدرس دزفول در برابر تهاجم نیروهای سپاه بودیم.
در یکی از آخرین نمونه‌ها از مقاومت مسلحانه شهروندان در برابر تهاجم نیروهای سپاه؛ یکشنبه شب ۱۷ دی در منطقه حصیرآباد و کوی علوی (شلنگ آباد) اهواز، مردم در برابر هجوم مسلحانه‌ی دشمن، با دست بردن به سلاح به دفاع مشروع از خود پرداختند.
پیام استفاده‌ی شهروندان از حق دفاع مشروع در برابر تهاجم مسلحانه‌ی نیروهای سپاه، می‌تواند به سرعت در سراسر ایران گسترش پیدا کند؛ امری که کمترین نتیجه‌اش بستن دست نیروهای سرکوب در استفاده از فرمان «آتش به اختیار» خامنه‌ای است زیرا باید با خود حساب کنند که شهروندان نیز به آنها پاسخ متقابل خواهند داد؛ امری که می‌تواند به سرعت اوضاع را از کنترل نظام خارج کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که جان‌های بیشتری از شهروندان حفظ خواهد شد.

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه