مامورین شهرداری مشهد اقدام به ضرب و شتم یک دستفروش می‌کنند اما وقتی با اعتراض مردم روبرو می‌شوند، می‌گویند: او دارد بازی در می‌آورد.


شنبه ۲ دی ۹۶، فیلمی بر روی فضای مجازی منتشر می‌شود که شاید قرار بود مثل بسیاری موارد مشابه از نظرها پنهان نگهداشته شود؛ موضوع کتک زدن یک دستفروش در مشهد است، توسط ماموران شهرداری؛ امری که در موارد مشابه حتی به مرگ سوژه زیر ضرب و شتم منجر شده است. [چرایی قتل خیابانی وانت دار میوه فروش در قم]
روی پل سجاد در منطقه ۱۱ شهر مشهد، ماموران سد معبر که بیش از سه نفر بودند به ضرب و شتم یک دست‌فروش می‌پردازند، ترازو او می‌شکنند و وقتی با اعتراض یک عابر مواجه می‌شوند، مدعی می‌شوند که «دستفروش در حال فیلم بازی کردن است.»
سپس ماموران شهرداری، دستفروش را کشان‌کشان از روی پله‌های برقی پل سجاد پایین می‌برند و در این میان به اعتراض هیچ‌کدام از شهروندان نیز توجهی نمی‌کنند.

«شهردار مشهد»

بعد از ا نتشار فیلم، صحنه آنقدر مفتضح است که حتی «شهردار مشهد» نیز ناچار می‌شود علیه آن موضع بگیرد و تصریح کند که «برقراری نظم با قلدری و خشونت امکان‌پذیر نیست و باید با روش‌های مدنی و انسانی، رافت اسلامی و تعامل توسل جست.» (توفان خنده‌ها)
تقی‌زاده خامسی که به طور طبیعی باید مسئولیت اعمال نیروهای تحت فرماندهی‌اش را می‌پذیرفت، به سبک تمامی مقامات در نظام مقدس! خود در موضع مدعی قرار گرفت و خطاب به «شهردار منطقه ۱۱» یادآورد شد: «بار دیگر انتظار دارم در حوزه مدیریت شهری جدید، انسان‌ها عزیز قلمداد شوند و همراهی با عزت با آحاد جامعه می‌تواند همکاری شهروندان را برای شهری با نظم و انضباط همراه داشته باشد.»


انتقال به بیمارستان

سعید ریخته‌گر، «شهردار منطقه ۱۱» نیز بی‌آنکه مسئولیتی بپذیرد تنها از «انتقال این دستفروش به بیمارستان ابن‌سینا با توجه به دستور قضایی خبر داده است.» [ایلنا ۳ دی ۹۶]
نظامی که برآمده از انتخاب مردم نباشد، بسیار طبیعی‌ست که با اتخاذ چنین روش‌هایی به کار خود ادامه بدهد اما شاید برای آنها بتوان این عبارات یکی از کارشناسان اقتصادی نظام را یادآوری کرد: «پتانسیل مخرب ۱۰ میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین»، «با یک حادثه یا واقعه پیش‌بینی نشده می‌تواند موجب یک بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود. اگر پتانسیل این گروه‌های آسیب‌دیده و حذف شده به حرکت درآید و این نیروها وارد کنش‌های دفعی و اعتراضی شوند شاید نتوانیم آن را مهار کنیم.» [ایلنا ۲۹ تیر ۹۵]


در همین زمینه:

قتل وانت دار میوه فروش در قم و ۵۵ درصد اعدام ها در ایران

نوشتن دیدگاه