کارگران شرکت «تراورس» زاگرس طی بیانیه‌یی اعلام کردند: ما کارگران شرکت تراورس حمایت خود را از مردم برای به دست گرفتن حقوق اولیه خودشان اعلام می‌کنیم.
ما هم‌چنان به اعتراض و اعتصاب خود ادامه می‌دهیم و از تمامی کارگران درخواست داریم بیشتر از این به ظلم تن ندهند و به قیام بپیوندند، ما خواهان آزادی کارگرانی هستیم که در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند.

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه