روز پنجشنبه 21 دی ماه ساعت ۳ بعدازظهر مسابقه بين تيمهاي نفت تهران و تراكتور سازي تبريز در ورزشگاه تختي  تهران برگزار شد؛‌ تماشاچیان؛ در ورزشگاه علیه سپاه و بسیج شعار دادند. آنان شعار می دادند «تراکتور سپاهی نمی خوایم»

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه