روزسه شنبه ۲۳آبان ۹۶؛ مردم کرمانشاه برای جمع آوری و امدادرسانی به زلزله زدگان دست به یک تلاش جمعی زدند. امکانات جمع آوری شده بسته بندی کرده تابرای مناطق زلزله زده بفرستند
یکی ازشهروندان گفت : مردم به چادر ، پتو ، نان ، خرما ، خون و... نیازدارند وی اضافه کرد که مردم زلزله زده میگویند ما احساس همدردی نمیخواهیم ما گرسنه ایم !

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه