روز سه شنبه 24مرداد 96 جمعی از مردم سردشت تظاهراتی در حمایت از کولبران برگزار کردند.
در این راهپیمایی که اقشار مختلف مردم سردشت در آن شرکت داشتند، تظاهرکنندگان کشتار کولبران زحمتکش توسط نیروهای سپاه را محکوم کردند.
تظاهرکنندگان تراکتهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «نه به کشتار کولبران».

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه