«سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس» گفت که مجاهدین خلق محور قیام بوده‌اند.

پیش از شروع «خطبه‌های نماز جمعه» تهران، نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت «مجلس» به سخنرانی پرداخت. در ادامه‌ی سخنرانی خامنه‌ای که بر نقش محوری مجاهدین خلق در قیام ایران اذعان کرد، نقوی حسینی نیز شهادت داد که «این اغتشاشات طراحی‌شده بود و کادر برنامه‌ریز داشت.»

او در حالی از طراحی شدگی قیام و کادر برنامه‌ریز در آن سخن می‌گوید که نظام مقدس! در طول سال‌های حاکمیتش هر صدای مخالفی را با سرکوب پاسخ داده است و هیچ موجودیت سیاسی یا اجتماعی مخالف را نیز تحمل نکرده است، با این وجود نقوی حسینی تایید می‌کند که یک قیام طراحی شده با کادرهای خودش در صحنه حضور داشته است.
اما سخنان نقوی حسینی هنگامی بیشتر توجه هر ناظری را جلب می‌کند که او بر نقش محوری مجاهدین خلق در آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «مجاهدین محور فعالیت‌های این اعتراضات بودند.»
و در حالی او درباره نقش مجاهدین خلق در جریان قیام شهادت می‌دهد که به ادعای نظام مقدس! این سازمان در طی سال‌های گذشته بارها نابود شده بود! اما اکنون به آن اندازه قدرتمند شده است که می‌تواند بیش از ۱۰۰ شهر را علیه یک نظام مستقر در یک قیام رهبری و هدایت کند.

در همین زمینه:

روایت یک شکست نظام؛ سخنرانی خامنه‌ای درباره‌ی قیام ایران

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه