آنچه از طرف مقاومت ایران برای به زیر ضرب بردن سپاه در عرصه‌ی بین‌المللی صورت گرفته است، دست سپاه را در سرکوب مردم ایران در داخل کشور تا حدودی می‌بندد.

باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خامنه‌ای مدعی شد که «در وقایع اخیر حتی در یک مورد هم نیروهای نظامی و انتظامی با اسلحه به خیابان نیامدند و آنهایی که کشته شده‌اند مشکوک هستند.» او فزود: «ما در ناآرامیهای اخیر حداکثر تحمل را در این ماجرا داشتیم و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم و کشته‌هایی که اتفاق افتاده عمدتاً مشکوک است و عمدتاً با تیراندازیهای از پشت سر و از مناطق نامشخص اتفاق افتاده و در دست بررسی است و در این رابطه موردی نداریم مگر این‌که به یک پادگان نظامی حمله‌یی صورت گرفته باشد که در همه دنیا مجموعه‌های نظامی در این مواقع موظف به دفاع از خودشان هستند.»

او در حالی مدعی‌ست که نیروهای نظامی و انتظامی سلاح حمل نمی‌کردند که در جریان قیام ایران بیش از ۵۰ نفر با شلیک مستقیم نیروهای سپاه به شهادت رسیدند.
پرسشی که مطرح می‌شود آن است که چرا باقری به انکار این نقش می‌پردازد؟
کسانی که سال ۶۰ را به یاد می‌آورند، از خاطر نبرده‌اند که نظام ولایت فقیه اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده را به صورت علنی از طریق رسانه‌هایش اعلام می‌کرد؛ حکومتی که هرگز از اعلام کشتار مخالفان خود ابایی نداشته است، چرا اکنون تا این اندازه هراسناک است و تلاش می‌کند تا بیش از ۵۰ شهید قیام را دچار مرگی مشکوک توصیف کند.
هنوز فراموش نکردیم که موضوع قیام ایران در شورای امنیت مطرح شد و از یاد نبرده‌ایم که قانون کاتسا در آمریکا، تمرکز خود را بر مجازات سپاه، از جمله به خاطر نقض حقوق بشر قرار داده است.
طرح موضوع سپاه در عرصه‌ی بین‌المللی به‌عنوان عامل اصلی سرکوب در ایران، گسترش جنگ و تروریسم در منطقه، و گرداننده‌ی اصلی برنامه موشکی و اتمی نظام ولایت فقیه، این نهاد سرکوبگر را در مجموعه‌‌ای از زنجیرهای تحریم قرار داده است، به‌خصوص اینک و در شرایط قیام، پاسداران بیمناک تحریم‌ها و مجازات‌های بیشتر هستند؛ همین امر نشان می‌دهد، به‌میزانی که سپاه در عرصه‌ی بین‌المللی تحت فشار و کنترل در‌آید در سرکوب مردم ایران دست بسته‌تری خواهد داشت.

در همین زمینه:

قانون تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی! چیست؟

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

مقاله صوتی:دست‌های بسته‌ی سپاه، دست مردم را باز می‌کند

نوشتن دیدگاه