مادر شهید قیام، امیر ارشد تاجمیر در پیامی خطاب به نظام ولایت فقیه می‌گوید: «این صدای من است که آزادی ایران و ایرانی را از میکرفون رادیوی ملی ایران فریاد می‌کشد».

 

 مهین شهین‌فر، مادر شهید قیام ۸۸ در نامه‌ای خطاب به نظام ولایت فقیه نوشت: «جوانمرد ایراندوست می‌آید؛
زیر پایش گل می‌ریزیم، هلهله می‌کنیم، و سرود ای ایران می‌خوانیم.
بروید. خودتان آرام و بی‌صدا بروید. اینجا ایران است. شما ایرانی نیستید.
می شنوید؟ این صدای من است که آزادی ایران و ایرانی را از میکرفون رادیوی ملی ایران فریاد می‌کشد».

مهین شهین‌فر که از گویندگان قدیمی  رادیوست، اینچنین نوید روز آزادی ایران را اعلام می‌کند.

او در این پیام از همه‌ی شهدا و اسرای سال‌های اخیر یاد کرده و تصریح می‌کند که آنان اکنون در قیام هم‌میهنان خود حاضرند. و خطاب به اجزای نظام ولایت فقیه می‌گوید: «چشمهایتان را باز کنید. آنها می‌خندند، به شما می‌خندند، به تلاش ناکامتان برای کشتن و ماندن بر اریکه‌ی قدرت پوشالی.» او به این ترتیب همه‌ی شهدا و زندانیان سیاسی را ناظر و حاضر در صحنه‌ی قیام می‌بیند.

شهین مهین‌فر در توصیف حال و هوای مردم در این روزهای قیام می‌نویسد: «ما خوشحالیم. می‌رقصیم. دست می‌زنیم. آواز می‌خوانیم. (آنهم با صدای بلند)»

مادر شهید قیام امیر ارشد تاجمیر در توصیف عاقبت اجزای ولایت فقیه تصریح می‌کند که صدای شادی مردم را «بشنوید» و «این روزهای آخر را به درد بنشینید.

فرزندانتان را فراری می‌دهید. اما خدا شاهد و عادل است آنها به بند خواهند رفت، همانند شما. و فرزندان وطن به آزادی و عدالت می‌رسند مانند ما؛ مادرانشان.

با کدام دستتان می‌کشتید و می‌کشید؟ بریده باد»

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه