افزایش آمار خودکشی در میان زنان ایرانی نشان می‌دهد که آنها از ستمی مضاعف تحت خلافت اسلامی! رنج می‌برند.


سرقت‌ها و کشتارها

جامعه‌ای که در فقر، تبعیض، ستم جنسیتی و ... قرار دارد به طور طبیعی به سمت افسردگی، ناهنجاری، عصیان رفتاری و ... می‌رود. ایران کشوری اشغال شده است که تحت نام خلافت اسلامی! بزرگترین سرقت‌ها و کشتارهای تاریخ تحت ایدئولوژی ولایت فقیه علیه آن صورت گرفته است.

مایملک مرد!

یکی از نتایج و آثار استمرار خلافت اسلامی! در ایران را می‌توان در افزایش آمار خودکشی‌ها در جامعه مشاهده کرد، افزایشی که به‌خصوص در میان زنان چشمگیر و قابل توجه است، زیرا هر ستمی که بر مردها در زیر سلطه‌ی ولایت فقیه اعمال شود، در مورد زنان ابعادی مضاعف پیدا می‌کند، زیرا از نگاه حاکمان، زن در اساس موجودی نیمه انسان محسوب می‌شود که در تمام زمینه‌ها به عنوان مایملک مرد شناخته می‌شود.


افزایش خودکشی

خبر‌آنلاین نوشت که طی ۵ سال از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، اقدام به خودکشی در کشور افزایش ۶۶ درصدی در میان زنان و افزایش ۷۱ درصدی در میان مردان داشته است.
خبرآنلاین در یک مقایسه یادآور شد که در سال ۹۰، ۲۴۶۲ مورد فوت به ثبت رسیده است که این آمار در سال ۹۴ به ۳۲۳۴ نفر رسیده است.


آمارهای پنهان

خبرآنلاین تصریح کرد که خودکشی در جامعه ایران «به شکل عجیبی در حال افزایش است»؛ آمارهایی که «سال‌هاست بدرستی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و نهاد‌ها در این زمینه، عمدتاً این آمارها را رسانه‌یی نمی‌کنند.»


جوانان و زنان

جوانان از گروهایی هستند که «بیشترین خطر خودکشی را دارند» همچنین «خودکشی در میان زنان ایرانی طی یک دهه اخیر افزایش یافته است.»


در همین زمینه:

خودکشی در زیر سلطه‌ی خلافت اسلامی!؛ به جان‌آمدگان

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه